TENVİN

TENVİN : Sadece kelimelerin son harfinin üstünde görülen Tenvin’e aynı zamanda iki üstün, iki esre ve iki ötre de denilmektedir.
Tenvin, iki üstün ise beraberinde bulunduğu harfi AN-EN, iki esre ise IN-İN, iki ötre ise UN sesi ile okutur.


اًen

بًاben

تًاten

ثًاsen

جًاcen

حًاhen

خًاhan

دًاden

ذًاzen

رًاran

زٍzin

سٍsin

شٍşin

صٍSin

ضٍDin

طٍtìn

ظٍzìn

عٍìn

غٍǧìn

فٍfin

قٌkun

كٌkûn

لٌlûn

مٌmûn

نٌnûn

وٌvûn

هٌhûn

ىٌyûn