BİLGİ OCAKTA MODELİ

Bilgi Çağı olarak isimlendirilen içinden geçtiğimiz sürecin en önemli araçlarından biri internet teknolojileridir. İnternet teknolojileri kendi içinde bir çok risk ve fırsatı beraber barındırmaktadır. Bugün bir çok bilgi internet yoluyla alınabilirken aynı şekilde genç nüfus başta olmak üzere her yaştan internet kullanıcısı internet endüstrisini yöneten şirketlerin ekran bağımlılığı yarattığı kullanıcılara da dönüşebilmektedir.

İşte bu şartlarda, Türk milletinin her bir ferdini geleceği inşa edecek bir birey olarak gören ve bu düşüncesini dijital imkanın araçlarıyla birleştirerek modelleyen bir platform ihtiyacı hasıl olmuştur. BilgiOcakta platformu üyelerini sadece bir kayıt olarak görmemekte, her üyesini geleceği şekillendirme potansiyeli olan, kaybedilmemesi gereken bir değer olarak görmektedir.

Bu bakış açısıyla üyelerinin dijital kullanımlarının hangi risk ve fırsatları barındırdığını gerek ön değerlendirme testleriyle, gerekse sitede geçirilen zamanı analiz eden araçlarıyla analiz etmektedir. Bu analizler sonucunda üyesinin; geleceğin önemli gündemlerinden olan Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti (IoT), Robotlar, 3 Boyutlu Yazıcılar, Otonom Araçlar, Drone, Blokzincir , Artırılmış Gerçeklik, Nanoteknoloji, Büyük Veri, Endüstri 4.0, İklim Bilimi, Sanal Gerçeklik, Veri Bilimi, Giyilebilir Teknolojiler, Siber Güvenlik gibi alanlardan hangisinde daha yetkin olabileceğini eğitmen kadrosuyla değerlendirmektedir. Bir yandan da sitede bulunan Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına yönelik içeriklerle üyenin eğitim hayatında başarılı kılınması amaçlanmaktadır.

Eğitmen kadrosu yapılan değerlendirme sonucu üyesinin alabileceği eğitimlerin neler olduğunu, nasıl bir yol haritası çizebileceğini Bilgi Ocakta ekibi tarafından üye ile paylaşılmaktadır. Bu eğitimleri alan üyenin gelişimi takip edilirken, benzer yol haritasına sahip üyeler gerek çevrimiçi gerekse fiziksel ortamda buluşturularak atölyeler başta olmak üzere çeşitli üretim ortamları oluşturulmaktadır.

Son aşamada ise bu üretimi gerçekleştiren bireylerin, gerek ülke sathında gerekse tüm Türk dünyasına projelerini nasıl konumlandırabilecekleri noktasında Bilgi Ocakta danışman ekibiyle görüşmeler yapılmaktadır. Bu sayede üyenin oyun bağımlılığı gibi dijital dünyanın risklerinden uzaklaşıp ülkeye değer katan teknolojik üretimi sağlaması amaçlanmaktadır. Bilgi Ocakta Platformu ilk aşamadan son aşamaya kadar üyelerinin dijital kullanımlarını modelleyen ve müsbet yönde ilerleten Türkiye’deki ilk ve tek eğitim platformdur.